absolute coaching absolute coachingReferencer

 

Absolute Coaching har hjulpet virksomheder og private med coachingopgaver gennem flere år.

Her finder du et udpluk af vore mange tilfredse kunder.


 

Referenceliste

Jeg har anvendt Charlotte som coach til løsning af forskellige opgavetyper og til udvikling af mit personlige lederskab. Coaching udvikler evnen til selvledelse samt evnerne til at lede, udvikle og inspirere andre. Charlotte har fungeret som en personlig og fortrolig sparringspartner, som har hjulpet med at skabe klarhed, handlekraft og bedre resultater. En direkte og resultatorienteret stil kombineret med spørgsmål, der muliggør refleksion, gør Charlotte til en virkelig kompetent coach for ledere og medarbejdere på alle niveauer. Jeg har haft stor glæde af mit samarbejde med Charlotte og hun har givet god inspiration til min personlige lederstil.
 

Claus Dahlmann Larsen
Nordisk Salgsdirektør

Jeg har igennem Charlotte erfaret, hvad god coaching kan udrette, såvel fagligt som personligt. Gennem min coaching med Charlotte, har jeg fået et større overblik over, såvel mit professionelle, som mit private liv. Det værktøj, der blev brugt til at finde de områder, hvor der skulle bruges ekstra ressourcer, var "livshjulet". Hele coaching forløbet med Charlotte har bevirket, at jeg i dag, hurtigere har overblikket over nye situationer og derfor hurtigere og nemmere, kan træffe det rigtige valg. Jeg kan på det varmeste anbefale Charlotte, som din professionelle coach.
 

Leo Scriver
National Salgschef

Gennem Charlotte og coachingen har jeg fået kendskab til nogle arbejdsredskaber, der har hjulpet mig med at udvikle nogle for mig vigtige personlige områder. Det gør at jeg nu føler et bedre selvværd. Charlotte har hjulpet mig med at flytte mig væk fra trygheden i "offerrollen" til at tage mere ansvar og handle aktivt. Jeg har fået sat min hverdag i system, hvilket har givet mig et bedre overblik samt overskud. Coachingen og Charlotte har derfor haft stor betydning for mig.
 

Venligst
S.H.